Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Janet Riise

AdvokatCompagniet DA

Spesialkompetanse på fast eiendoms rettsforhold, samt arv, skifte, dødsbo, arbeidsrett og avtalerett,

Solveig Ekeberg

Advokat Solveig Ekeberg AS

- Arv og skifte
- Generasjonsskifte
- Samliv og samlivsbrudd
- Kontraktsrett
- Økonomi og pengekravsrett
- Fast eiendoms rettsforhold
- Boligrett
- Tomtefeste og odelsrett
- Arbeidsrett