Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Birthe Maria Eriksen

ADI Advokater AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Løsningsorientert advokat med spesialisering innen særlig arbeidsrett, varsling og personvern. Arbeider i skjæringspunktet mellom juss og psykologi. Utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet. Er også førsteamanuensis II ved BI og underviser i arbeidsrett, forretningsjuss samt granskning og økonomisk kriminalitet.

Kåre Bjørlo

Bull & Co Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1985

Hovedarbeidsområde:
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett og bygg/entreprise. Leder Bull & Co's faggruppe for arbeidsrett. Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer.

Egil Horstad

Advokatfirmaet Schjødt AS

Jeg har i tillegg til ovennevnte også kompetanse og mange oppdrag innenfor gjeldsforfølging og insolvensrett, selskapsrett, entrepriserett og tingsrett. Jeg tilhører Vogt & Wiig AS sin prosessgruppe, og har mange oppdrag knyttet til tvisteløsning og prosedyre.

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, samt fast eiendoms rettsforhold.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2008

Kompetanse innenfor avtalerett; bistand til utforming av kontrakter.

Naborettslige tvister.

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår også offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Sindre Reimers Rising

Elden Advokatfirma AS

Tospråklig oppvokst: Snakker og skriver tysk flytende. Juridisk utdannelse fra (LLM) fra Freiburg i Tyskland i tillegg til den norske utdannelsen (Cand. Jur.) Lang erfaring med tyske klienter.