Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stella Gry Skår Schumann

Familieadvokaten Schumann AS

Engasjert advokat som alltid yter sitt beste for klienten og det saken gjelder og som gir like god hjelp til Jørgen Hattemaker som Kong Salomon. Jobber tett med kunden, overlater ikke saker til fullmektiger eller sekretærer. Følger opp saken fra a til å. Lang erfaring med skilsmisser og barnefordeling og skifte. Mye prosedyreerfaring. Du vil være trygg på at denne advokaten alltid er på din side og at du vil bli fulgt tett opp slik at du vil være ivaretatt på alle stadier i prosessen.

Fredric Holen Bjørdal

Kvale Advokatfirma DA avd. Ålesund

Bjørdal er spesialist i forvaltningsrett og regulatoriske spørsmål der politikk, næringsliv og juss møtes. Han bistår både offentlig sektor og næringslivet i offentligrettslige spørsmål.

Han har bakgrunn som stortingsrepresentant, har mastergrad i samfunnsplanlegging, og har gått Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

Bjørdal er oppnevnt i Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett.

Kristine Larneng

Nordia Law Advokatfirma AS

Kristine har bred forretningsjuridisk erfaring, og jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning, herunder forhandlinger og prosedyre for domstolene. Hun håndterer også hyppig alle forhold ved avslutning av arbeidsforhold, både fra arbeidsgiver- og arbeidstaker siden. Kristine har lang erfaring fra styreverv og arbeid med organisasjoners rettsforhold. Hun har særskilt kompetanse innen compliance og til å bistå med problemstillinger knyttet opp mot kontraktsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger.

Arne Johansen

Advokatfirmaet Kvasstind AS

Allmennpraktiserende med særlig interesse for tvisteløsning. Har bred prosedyreerfaring innen mange forskjellige fagfelt. Er videre fast forsvarer for Hålogaland lagmannsrett og Alstahaug tingrett. Arbeider mye med kontrakts- og eiendomsrett. Foreleser på eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø. Er i tillegg aktiv som bostyrer ved konkurs- og skiftesaker.