Mistet to gode venner og har blitt 100% ufør, og ønsker erstatning

Publisert: 07.02.2024

Hei. Mistet to gode venner med et års mellomrom i to alvorlige ulykker jeg var nær vitne til i midten av tenårene. Jeg er nå dobbelt så gammel. Det ble for mye for meg å takle så jeg ble sendt til psykolog og ble sterkt medisinert for de psykiske lidelsene jeg fikk som følge av det, noe jeg fortsatt er. Fikk inv. 100% ufør men ikke ung ufør selv om alt er godt dokumentert fra dag 1. Jeg var noen år i arbeid før kroppen sa nei. Har jeg en god sak? Rettigheter? Erstatning for tap av intekt e.l?

Svar:

Det er vanskelig å gi en sikker vurdering av din sak kun basert på de opplysningene du gir her. Men; slik du beskriver det var nok dine skader (psykiske lidelser) for avledet fra selve ulykkene til at du vil ha krav på erstatning eller oppreisning knyttet til selve hendelsene. Når det gjelder rettigheter som ung ufør så kreves det at det foreligger en alvorlig sykdom/skade/lyte. Det vil si at det ikke er nok å være 100 % arbeidsufør, men det må være snakk om plager som også i stor grad påvirker hverdagslivet ellers. Psykiske utfordringer vil sjelden oppfylle dette alvorlighetskriteriet, men dette må vurderes konkret. Dersom du mener vedtaket ifht. ung ufør er feil må du eventuelt påklage dette til NAV klageinstans, hvis de opprettholder vedtaket kan saken bringes inn for trygderetten. Dersom du skriver klagen/anken selv, eller får bistand fra NAV eller noen bekjente til dette, så koster det ikke noe å påklage/anke en slik avgjørelse og du vil da få en ny vurdering av saken. Dersom du ønsker advokatbistand vil du ha krav på fri rettshjelp/fri sakførsel hvis du oppfyller de økonomiske vilkårene for dette. Du vil i tilfelle kun måtte betale en egenandel for bistanden. Dersom klagefristen på vedtaket er gått ut vil du eventuelt måtte anmode NAV om en ny vurderig, men da krever det at det foreligger nye opplysninger/ny dokumentasjon som kan gjøre at utfallet av saken nå blir en annen enn tidligere.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: