Ønsker å si opp, men får krav om å betale tilbake arbeidsgiver

Publisert: 30.11.2023

Startet i et firma hvor jeg måtte skrive under en kursavtale som ble gjeldene om eksamen var bestått. Kursavtalen fikk jeg aldri en kopi av, ikke arbeidskontrakt heller. Nå ønsker jeg å slutte, men de forlanger at jeg må betale tilbake 17000kr fordi jeg ikke har arbeidet nok timer. Er dette lovlig? Jeg blir også forlanget å jobbe turnus når jeg ikke har noe fast i kontakten. Er oppført hos skatteetaten med 0,00% stilling.

Svar:

Dette virker ikke ryddig. Uansett må du be om å få se både kursavtalen og arbeidskontrakten og ta det derfra. Det er imidlertid ikke urimelig med en "plikttjeneste" som konsekvens av at arbeidsgiver betaler kurs-/utdanningsutgifter med konsekvens at hele eller deler av utdanningsutgiftene må refunderes om plikttjenesten ikke oppfylles. Hva som gjelder i ditt tilfelle må løses ut fra kursavtalen. Arbeidsavtalen regulerer ditt arbeidsforhold, slik at en turnusordning må kunne forankres i arbeidsavtalen. Det kan også være at en turnusordning etter omstendighetene kan ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Men svarene på dine spørsmål kan ikke konkretiseres uten detaljopplysninger.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: