Oppsigelse av BPA-assistent

Publisert: 01.11.2022

Vi har en BPA assistent gjennom et BPA-leverandør som vi ønsker å si opp. Vedkommende er i 3. måned av prøvetiden som er på 6 måneder. Det er to hovedgrunner til oppsigelse, 1 vedkommende er ikke fysisk i stand til å håndtere forflytning av bruker på en trygg måte da assistent har vist seg å ikke være sterk nok til å håndtere bruker. 2 assistent har dårligere språkkunnskaper enn oppgitt på intervju og god kommunikasjon med bruker mangler. Er dette bra nok grunner til å si assistenten opp?

Svar:

Min anbefaling er å følge opp arbeidstaker i prøvetiden slik at arbeidsgiver har dokumentasjon på at oppfølging er gjort. Er det noen måte å hjelpe arbeidstaker til å håndtere forflytning av bruker? Hvis det ikke finnes noen hjelpemidler og arbeidstaker ikke klarer å utføre denne oppgaven, kan det foreligge saklig grunn til å si opp arbeidstaker. Dette må vurderes konkret ut fra hvor stor del av arbeidet som innebærer forflytning, og om arbeidsgiver har andre alternativer, som f.eks. at det er flere assistenter til stede som kan utføre akkurat denne oppgaven.

For BPA-assistenter er kommunikasjon også en viktig del av arbeidet, så manglende evne til kommunikasjon eller manglende evne til å forstå bruker, kan også gi saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver har likevel plikt til å forsøke å hjelpe arbeidstaker til å mestre sine oppgaver. Hvis arbeidstaker fungerer dårlig er det viktig å gjennomføre oppfølgingsmøter, med tydelig tilbakemelding om hva arbeidsgiver forventer av den ansatte. Dokumentasjon er alfa og omega i alle saker der arbeidsgiver vurderer oppsigelse. Terskelen for oppsigelse er noe lavere i prøvetid, men også her kreves dokumentasjon slik at arbeidsgiver kan underbygge at en eventuell oppsigelse er saklig.

Mitt råd er å kontakte arbeidsgiverforeningen eller advokat for bistand med denne saken.

Del denne artikkelen: