Særeie og samboerskap

Publisert: 04.12.2023

Skal flytte m/ kjæreste til leilighet jeg eier 100%(gave fra foreldre), pr nå er begge studenter. Vi må muligens flytte fra leilighet 1,5 år etter innflytting pga jobb, tidligst også da vi ønsker å gifte oss. Før ekteskap og samboerskap <2år, vil leiligheten forbli min uten økonomiske forpliktelser til samboer? Vil samboers krav på bolig endre seg hvis han betaler leie til meg mens vi bor i leiligheten? Hvis vi skulle gifte oss etter å ha flyttet til/fra boligen, vil det da gi samboer noen krav?

Svar:

Når det er du som har mottatt leiligheten som gave fra dine foreldre, vil du eie denne alene. Ved et samlivsbrudd kan det imidlertid oppstå spørsmål om din samboer kan ha økonomiske krav knyttet til leiligheten, enten i form av medeiendomsrett eller vederlagskrav. At din samboer skal få medeiendomsrett i leiligheten som du eier alene, skal svært mye til. Det at han betaler alminnelig leie til deg, vil ikke være nok, all den tid han uansett må forvente å betale for å bo. Dette vil heller ikke gi han krav på vederlag. Dersom han imidlertid bidrar også på annen måte, for eksempel med større økonomiske bidrag i forbindelse med oppussing, kan det stille seg annerledes. Hvorvidt din samboer vil ha noen krav, må i tilfelle vurderes konkret ut fra hans innsats, innrettelse og bidrag under samlivet.

For å unngå tvil, anbefaler jeg å skrive en samboeravtale der dere også avtaler hvilken betydning hans eventuelle bidrag og innsats skal ha for det økonomiske forholdet mellom dere.

Ved inngåelse av ekteskap, har dere mulighet til å skrive en ektepakt som for eksempel innebærer at leiligheten tilhører ditt særeie. Dersom det ikke avtales særeie, er likevel utgangspunktet at du kan holde verdien av leiligheten utenfor deling dersom dere skiller dere. Dette vil i tilfelle være et såkalt skjevdelingskrav fra din side. Verdiforøkelser på leiligheten i løpet av ekteskapet som skyldes påkostninger, vil du imidlertid måtte dele med din ektefelle ved en skilsmisse, med mindre dere blir enige om noe annet.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: