Taper penger ved å bryte leie-eie-kontrakt

Publisert: 08.06.2023

Jeg er for tiden i en leie-eie kontrakt, denne har jeg vært i 2,5 år nå. Etter 3 år går kontrakten ut. Da skal jeg ha "spart" opp ett depositum for å kunne kjøpe leiligheten. Nå for tiden skal sameiet i leilighetene gå til sak mot utbygger pga fasadefeil. Leiligheten jeg bor i er også berørt av dette, derfor ønsker ikke jeg å kjøpe denne leiligheten nå. Hvis jeg ikke kjøper leiligheten av de, mister jeg egenkapitalen jeg har oppspart (300 000kr). Har jeg noen rettigheter i denne saken?

Svar:

Dette vil avhenge av hva som står i avtalen. Uten å ha sett selve kontrakten er det vanskelig å si hva som blir utfallet ditt ved å avslutte kontrakten eller ved å ikke kjøpe leiligheten.

Fasadefeilen er sannsynligvis et forhold som sameiet har rett til å forfølge overfor utbygger, uavhengig av hvem som eier leiligheten. Det du bør få avklart, er hvordan fasadefeilen påvirker deg og den avtalen som du har inngått. Vil fasadefeilen påvirke prisen du skal betale for å kjøpe leiligheten? Påvirker det verdien av leiligheten din ved et senere videresalg? Hva vil sameiet gjøre med fasadefeilen? Kan feilen utbedres, eller blir det bare en økonomisk kompensasjon sameiet vil få hvis det vinner frem overfor utbygger? Hvis det er en økonomisk kompensasjon, vil sameiet fordele dette mellom de leilighetene som er berørt, eller blir dette penger tilhørende sameiet?

Forhåpentligvis vil du ved å finne svarene på disse spørsmålene kunne se hvilke fordeler og ulemper det er for deg ved å enten gå fra avtalen eller fortsette som planlagt. Det kan være nyttig å få hjelp fra en advokat for å gå gjennom kontrakten og avklare hvilke rettigheter du har og andre konsekvenser som kan oppstå ved å fastholde eller gå fra avtalen. I tillegg bør du få avklart med sameiet hva som skjer med saken mot utbygger, og hva som er mulige konsekvenser av tvisten.

Del denne artikkelen: