Testament med ekstra arv til særkullsbarn

Publisert: 22.11.2023

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Svar:

Du kan begrense arven til særkullsbarnet til 2/3, men maksimalt 15 G. Om særkullsbarnet da arver dette når du går bort, så har han ikke noe mer krav på arv. Din ektefelle kan sitte i uskiftet bo med fellesbarna, men har ikke rett til det med særkullsbarnet.

Når ektefellen da går bort, er det kun fellesbarna som er arvinger. Særkullsbarnets arv etter deg ble oppgjort/skiftet ved dødsfallet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: