Trakasserende utleier

Publisert: 04.05.2023

Utleier ønsker å kaste ut min kreftsyke og demente venn fordi hun ønsker å bo der selv. Jeg mener hun ikke har fulgt prosedyren for utkastelse, og vi har klaget på dette. Hun synes nok jeg er vrang og har valgt å indeksregulere husleien min. Dette har hun ikke gjort hos naboen som bor i samme hus. Jeg føler at dette blir en form for trakassering. Hun har jo rett til å heve husleien, men da burde vel dette blitt gjort hos begge leietakere ellers så virker det som en slags vendetta. Hva kan vi gjøre?

Svar:

Hvis utleier har rett til å øke husleien enten i tråd med indeksregulering etter husleieloven § 4-2, eller til markedsleie etter husleieloven § 4-3, vil det være begrenset dere kan gjøre i denne situasjonen med leieøkningen. At leieavtalene blir praktisert ulikt av utleier er ikke etisk, men det betyr ikke nødvendigvis at utleier gjør noe ulovlig.

Om det er levert gyldig oppsigelse eller ikke kan jeg ikke ta stilling til med den informasjonen som er gitt.

Del denne artikkelen: