Trekke seg fra opplæringskontrakt på 36 måneder

Publisert: 03.11.2023

Jobbar för ett norskt företag. När jag skrev på kontraktet som hade 3 mån oppsigelsetid skrev jag på ett training bond (över 36 månader) också. Nu har jag sagt upp mig efter 18 mån. Avtalet har ändrats och de kräver 6 mån, utan att jag fått se det nya avtalet. Dessutom kräver de pengar från mitt training bond. Jag anser att det är olovligt då det första kontraktet visade sig var ett kontrakt förhandlat med ett danskt fackförbund. Har jag någon chans att ta mig ur bondet?

Svar:

Det er sparsomt med opplysninger om et komplekst forhold i ditt spørsmål. Generelt er det slik at en avtalt oppsigelsesfrist ikke kan fravikes eller endres av den ene parten uten enighet. Hvis du har fått en utdannelse som du skal betale for, men som skal betales ved ditt arbeide i den avtalte perioden, står en overfor en opplæringsavtale/utdannelse og ikke bare et ansettelsesforhold. Dette må vurderes ut fra hva denne opplæringsavtalen går ut på og hvilke vilkår som er avtalt. Det er også mulig at din utdanningssituasjon reguleres av lover og regler.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: