Uenighet om overtidsbetaling

Publisert: 10.03.2023

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Svar:

Dette er en ordning som må være avtalt enten i din arbeidsavtale eller i tariffavtale. Det kan derfor ikke gis et generelt svar på dette. Svaret må finnes i ordlyden i arbeidsavtalen/tariffavtalen. Hvis det ikke er grunnlag for en annen fortolkning, vil normalt et klokkeslett være et klokkeslett og da en absolutt grense eller utgangspunkt. Men dette kan være avtalt annerledes i arbeidsavtalen/tariffavtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: