Uførepensjon med inntekt fra eget firma

Publisert: 25.05.2022

Dersom man driver et eget firma og blir ufør, kan man tjene 0,4 G uten at trygden blir redusert. Det tilsvarer for eksempel 1-2 timer daglig, men som eier er man jo opptatt av å holde øye med og følge opp virksomheten. Eksempelvis kan man da være mye mer til stede i lokalet enn denne tiden uten å arbeide. Hva sier skattereglene i forhold til dette? Når anses man å utføre arbeid i egen bedrift?

Svar:

Det er arbeidsevnen, som er avgjørende for rett til uførepensjon. Hvis en kan utføre arbeidsledelse, så indikerer det at en ikke er 100% arbeidsufør. Uføregraden må da muligens justeres. Dette må tas opp med fastlegen og med NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: