Utleier vil ha penger for teppe og lenestol

Publisert: 17.04.2023

Har leid en leilighet i 4,5 mnd. Vet innflytting var det flekker på et 5 år gammelt hvitt gulvteppe og lenestol. Vi greide å lage en ny flekk på gulvteppe som vi opplyste om. Det ble forslått av begge parter ved å spleise på rens i og med at det var flekker på teppet fra før. Lenestolen mener vi at vi har holdt i samme stand. Utleier sender nå krav om å få erstattet full pris for stol og teppe. Har utleier rett i dette, og hvis ja, kan utleier kreve full pris? Ingen tok bilder før utleie startet.

Svar:

Jeg forstår det som at dere fortsatt bor i leiligheten, og at situasjonen ikke har oppstått under utflytting.

Som leietakere har dere et ansvar for å vedlikeholde møbler og annet inventar som fulgte med leiligheten, se husleieloven § 5-3 annet ledd. Dere har også ansvaret for å utbedre skader dere forårsaker ved uhell på leiligheten og inventar, men det skal tas hensyn til gjenstandens tilstand da dere overtok leiligheten. Skader som oppstår på grunn av vanlig bruk, slitasje og elde av inventaret er heller ikke dere som leietakere ansvarlige for.

Med tanke på teppet hørtes det ut som en fornuftig løsning dere hadde kommet frem til. At det ikke er tatt bilder eller annen dokumentasjon på teppets tilstand ved innflytting er et problem, fordi det blir vanskelig å bevise at det var andre flekker på teppet fra før. At utleier krever full dekning fra dere er i strid med det dere har avtalt, og vil være urimelig med tanke på at utleier får renset et teppe som var skittent ved overtakelsen.

Med tanke på lenestolen er det uklart hva utleier krever. Hvis den også ble sendt til rens, må det dokumenteres at lenestolen hadde blitt skitnet til av dere utover det som kan forventes av normal bruk og slitasje. At det ikke er bilder av lenestolen fra dere overtok leiligheten gjør det vanskelig å motbevise at det var nødvendig å rense stolen.

Hvis stolen måtte byttes på grunn av vanlig slit og elde, vil det være utleiers ansvar.

Det er derfor viktig å dokumentere tilstanden av leiligheten/boligen når man flytter inn, slik at man har bevis hvis det blir diskusjon med utleier om hvilke skader og flekker som er leietakers ansvar og hvilke som var til stede ved overtakelsen. Ellers blir det en ord mot ord situasjon, som kan være vanskelig å løse.

Del denne artikkelen: