Husleiekontrakt

Innhold

Leietaker protester mot økte stall-leiepriser.

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier ut stallplasser og har nå en leietaker som er uenig i kontrakten. I kontrakten står det at stall-leia vil øke hvis fòrprisen øker, men vi tar ikke fortjeneste på fòret, men selger den videre til innkjøpspris. Kontrakten er underskrevet av begge parter. Nå stiger leia pga økte fòrpriser, men da sier leietaker at vi bryter husleieloven. Stemmer dette? Kan ikke se at stallplass-utleie går under denne loven? Og har vi ikke rett til å skrive vår egen kontrakt?

Les mer

Leietakere vil flytte ut før kontrakten er utløpt

16. jan 2023 · spørsmål

Vi har Leiekontrakt på 2 år, men mine leietakere ønsker å flytte ut etter 6 måneder. Jeg ønsker at de bor der i de neste to 2 årene. Men har følt meg presset til å sende de oppsigelse på 2 mnd.

Les mer

Huseier har økt leien to ganger i løpet av et år

16. jan 2023 · spørsmål

Etter huslov paragrafen 4,2 b kan man bare øke leien 1 gang i året. Leien vår økte i juli til 21 878. Nå i september har de økt igjen, MEN skriver at dette gjelder økningen for juli, men har gitt oss ny pris på 22 426. Er dette lov?

Les mer

Får ikke dekket husleie etter at leietaker døde

16. jan 2023 · spørsmål

Leier for tiden ut en kjellerleilighet hvor leietaker døde i forrige uke. Leiekontrakten er et tidsubestemt leieforhold med 3 måneders oppsigelse for begge parter. Ifølge familien kan jeg ikke forvente å få utbetalt penger for noen av månedene, da han ikke har penger igjen. Og de ønsker ikke å involvere seg i dette. (Det skal også være en garanti fra nav på 1 måned av depositumet avtalt). Har jeg noen rettigheter her, eller må jeg bare godta å miste leieinntekten i denne situasjonen?

Les mer

Øke husleien ved ny kontrakt

16. jan 2023 · spørsmål

Vi har kjøpt en utleiebolig. Å ønsker å øke leien på boligen ved overtakelsen. På bakgrunn av at utleieprisen som er i dag har vært den samme siden 2017. Er det da lovlig å øke leien når vi skal tegne ny kontrakt ved overtakelsen?

Les mer

Når kan jeg tidligst si opp min kontrakt?

13. jan 2023 · spørsmål

Når kan jeg tidligst si opp min kontrakt? Leier "bolig som utleier selv har brukt som egen bolig, og som blir leid ut ved midlertidig fravær på inntil fem år". Tidsubestemt, leieforhold starter 01.03.22. 3 mnd oppsigelse. "Det er likevel avtalt at leieforholdet tidligst kan opphøre etter angitt bindingstid." Bindingstid 12 mnd. Vil tidligst opphør være 01.03.23 eller er det da jeg tidligst kan sende oppsigelse?

Les mer

Bindingstid og oppsigelsestid i husleiekontrakt

13. jan 2023 · spørsmål

Begynte å en leilighet med bindingstid på 6mnd (fra 1. juli) der det står at leieforholdet tidligst kan opphøre etter angitt bindingstid. Vi har også en oppsigelsestid på 4 mnd, men er usikker på om vi må vente til bindingstiden er over før vi kan si opp, eller om vi allerede kan si opp og at oppsigelsestiden går inn i bindingstiden.

Les mer

Betale husleie etter utkastelse

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg flyttet inn i en leilighet med eks-kjæreste for ca 1 år siden. Eksen var hovedleietaker og jeg leietaker. Etter 6 mnd med leieforhold ble jeg kastet ut av hovedleietaker. Før utkastelsen betalte vi tilbake alt vi har brukt på hverandre. Etter utkastelsen 1 mnd senere får jeg forliksklage om at jeg skylder henne husleie. Jeg har bevis på at hun hadde sendt til husleiemegler om at jeg skal ut av kontrakt. I klagen står ikke at jeg ble kastet ut. Hva skjer da? Må jeg dekke de 6 mnd jeg ikke bodde der.

Les mer

Flytte ut av kollektiv

13. jan 2023 · spørsmål

I et kollektiv med 4 stk, hvor kun den ene leietakeren har skrevet under kontrakten (felles kontrakt), hvordan fungerer det dersom en person ønsker å flytte ut? Leieavtalen kan i sin helhet sies opp etter 12 mnd, med tre måneders oppsigelse. Men hvem har ansvaret for å finne en ny leietaker dersom en flytter ut? Og kan den som flytter ut holdes ansvarlig for å betale sin del av leien frem til en ny leietaker er funnet?

Les mer

Stadig økning i campingplassleie

13. jan 2023 · spørsmål

Eg leier en fast campingplass av en grunneier. Eg reagere på at han til stadighet setter opp plassleien. Han har sagt opp den kontrakten vi skrev under på da vi kjøpte campingvognen. Men han har ikkje kommet med ny kontrakt. Han sender ut rekning til oss, og plusser på 12 % i mva. På plassleien, og så plusser han på 25 % på strømmen vi har brukt. Altså forbruk + mva. Vi får jo ikkje skrevet av momsen. Kan han gjøre slik som dette? Gjelder gammel kontrakt frem til han leverer ny?

Les mer

Må betale ekstra strøm for vannrør lagt over bakken

13. jan 2023 · spørsmål

Vi leier et hus med varmepumpe. Egen måler, strøm er ikke inkludert i leien. Forbruket er i snitt på ca 24 kwt. Pga brudd på vannledning fra brønn inn til huset, huseier har lagt en ny ledning fra brønnen. Denne er ikke lagt ned i bakken, vi må ha på en varmekabel i vannledning for å unngå frost. Etter vi satt på varmekabel har forbruket steget til 70 kwt i snitt. Huseier har gitt en muntlig avtale om å trekke av 250 kr pr mnd på leie, som er for lite. Skal vi stå for denne ekstra strøm kostnaden?

Les mer

Utleier har satt opp leie for næringslokale

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier kontor hos et firma. Jeg skrev kontrakt i oktober 2021, leieforholdet skulle da vare til august 2022. Jeg skrev ny kontrakt i april 2022. I den nye leiekontrakten varer leieforholdet til desember 2024. Fra mai/juni 2022 ble leien økt på grunn av ekstraordinære utgifter, da som følge av øke strømutgifter. Nå har jeg fått en varsel om at leien vil øke med 9,5 % med virkning fra 01.01.2023. Firmaet har da regnet ut at KPI kommer på 9,5%. Kan firmaet øke leien på denne måten?

Les mer

Oppsigelsestid når leiebolig har fått ny eier

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier leilighet og har 4 måned oppsigelse, men fikk SMS som står nytt kontonummer fra eieren siste måneden, at jeg skal fortsette å betale der og at har har solgt leiligheten. Noen dager så snakket med ny eier at jeg skal flytte ut i januar. Han sa at det går ikke siden han har over tar kontakt og vi har 4 måneders oppsigelse, men jeg har sagt til han at jeg har ikke skrevet nytt kontakt med han og jeg har funnet ny leilighet og må flytte 2 måneder før oppsigelse. Hvem som er rett?

Les mer

Økning av husleie for næringslokale

13. jan 2023 · spørsmål

Kan leiepris for næringslokale økes mindre enn 12 måned etter siste økning i leiepris?

Les mer

Betale for oppsigelsestid når man ikke har leieavtale?

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg har leid en leilighet sammen med ei venninne der vi har leid hos moren hennes, etter mye styr har vi flyttet ut, men nå vil venninnen min at jeg skal betale oppsigelse selv om vi ikke har hatt leiekontrakt der. Siden vi bodde hos moren gikk mesteparten av kommunikasjon mellom de, og vi hadde ikke avtalt oppsigelsestid selv om jeg ba om kontrakt når jeg først flyttet inn. Vi fikk kontrakt som vi ikke signerte etter vi hadde bodd der i 3 mnd, men da skulle vi allerede flytte.

Les mer

Uenighet om siste husleie

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leie ut min leilighet og har 3 mnd oppsigelsestid til (24.02.23). De ønsket å flytte ut tidlig og jeg har sagt at den er greit. De flytter tidligere den dagen og vil ikke betale hele måned av husleie. Det er 13000 nok. men de kalkulert selv 10 800 nok. Jeg har sagt det betales hele måned selv om de flytte ut tidlig for desember. Det var avtalt med måned husleie. Er det feil at jeg sier dette?

Les mer

Huseier ønsker å ta mer betalt for strøm

13. okt 2022 · spørsmål

Jeg leier en leilighet der huseier plutselig sier hun skal sette inn strømmen når jeg har inkludert strøm i husleiekontrakten. Det har vi begge signert. Har bodd i leiligheten siden 2019. Har snakket med andre og de sier det ikke er lov. Hvilke rettigheter har jeg nå? Kan man nekte huseier å betale dette eller kan hun kaste meg ut helt plutselig da? Er det lov?

Les mer

Leietaker nekter å betale ut oppsigelsestiden

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg har en leietaker på en stall hvor vi har begge parter skrevet under på kontrakt med en mnd oppsigelsestid. Vedkommende sa opp og flyttet hesten på samme dag. Hun nekter å betale oppsigelsestiden. Hva anbefaler dere meg å gjøre? Kan dere ta på dere en slik sak og hvor mye kan dette koste meg?

Les mer

Hvor mye kan leie av campingplass justeres hvert år?

25. mar 2022 · spørsmål

Ved leie av fast plass til campingvogn, hvilken lov regulerer leieforholdet? Det står i vår kontrakt at leien kan justeres hvert år. Men kan utleier justere den så mye de selv ønsker hvert år? Eller må de forholde seg til konsumprisindeks? I fjor økte leien med 4 % og i år er det varslet en økning på 7,5 %. Kan de ta den prisen de selv ønsker for strøm? Det er varslet at de vil øke strømprisen til 3 kr pr kWh for hele året pga høye strømpriser i vinter. Er dette lov?

Les mer

Lovlig med stor økning av husleien?

24. mar 2022 · spørsmål

Jeg har leid en leilighet i 3 år og det skal skrives ny kontrakt. Vi har fått nye eiere og de vil øke min husleie fra 9633 kr til 11 050 kr. Kan de gjøre som de vil å øke husleien så mye?

Les mer