Permisjon

Innhold

Kan sjefen kreve ulønnet permisjon?

01. des 2021 · spørsmål

Kan min sjef om hun ønsker gi meg ulønnet permisjon i 2 år? (PBL barnehage)

Les mer

Ulønnet foreldrepermisjon i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg er nå i forlenga foreldrepermisjon ulønnet. Jeg har nylig sagt opp min jobb, og har fått ny jobb. Kan jeg nå ta 3 måneder forlenga foreldrepermisjon ulønna i oppsigelsestiden?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte ulønnet permisjon?

22. okt 2021 · spørsmål

Jeg har en jobb nå, men har fått tilbud om å jobbe et annet sted i 6 måneder, men det krever at jeg må ta ut 6 måneders permisjon ulønnet. Kan sjefen min nekte meg det? Den jobben jeg skal være i 6 måneder er bare et oppdrag.

Les mer

Oppsigelse under permisjon

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har akkurat påbegynt en seks måneders periode med ulønnet permisjon i forlengelse av mammapermisjon. Kan jeg si opp min nåværende stilling, og allikevel tiltre ny stilling umiddelbart? Eller må jeg;

1. Vente til det har gått 3 mnd (periode med oppsigelsesperiode)
2. Vente til det har gått 6 mnd (periode med innvilget ulønnet permisjon)
3. Vente 9 mnd (begge periodene samlet)

Les mer

Kan man si opp mens man har mammapermisjon og fremdeles få penger fra NAV?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg er i mammapermisjon og skal være i mammapermisjon fram til februar (inkludert en måned ulønnet permisjon). Jeg er på utkikk etter en ny jobb, men har tre måneder oppsigelse i jobben min. Kan jeg si opp mens jeg har mammapermisjon, si 1. november selv om jeg har mammapermisjon og fortsatt få pengene fra NAV de månedene jeg skal ha?

Les mer

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

21. sep 2021 · spørsmål

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

Les mer

Hvem betaler foreldrepenger etter oppsigelse?

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg ønsker å forhøre meg litt rundt permisjon. Jeg har delt opp min pappapermisjon og har alt tatt ut første del. Den andre delen av permisjonen er satt opp i november og desember, men jeg har nå fått tilbud om en ny stilling i kommunen. Om jeg sier opp i dag vil oppsigelsen være over 1. desember, altså mens jeg er i permisjon. Men da har jeg fortsatt én måned igjen av permisjon. Hvem utbetaler lønn i siste permisjonsmåned? Da jeg er i permisjon men oppsigelsen er ferdig ved min nåværende arbeidsplass.

Les mer

Sjefen trekker permisjon i siste liten

01. sep 2021 · spørsmål

Jeg har fått innvilget permisjon til å delta på militærøvelse i mitt Heimevernsområde. Denne øvelsen starter i uke 36 og nå har jeg indirekte fått vite at denne permisjonen blir annullert av rektor på min arbeidsplass. Hva gjelder her? Kan han trekke permisjonen? Jeg har gjort en del private tilpasninger basert på innvilget permisjon, og nå i dag (31.08.2021) er det kort tid igjen til øvelse. Er det noen tidsfrist for evt å trekke en innvilget permisjon?

Les mer

Jobb organisert bort etter utdanningspermisjon

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg har hatt tre års ulønnet utdanningspermisjon fra min arbeidsgiver. I mellomtiden er min stilling i praksis organisert bort, men jeg har krav på å gjeninntre i arbeidsavtalen og i tilsvarende stilling. Min arbeidsgiver forventet ikke at jeg skulle komme tilbake, og det var heller ikke tanken min. Jeg søker nye utfordringer. Har jeg uansett krav på lønn i min oppsigelsestid (3 måneder), enten arbeidsgiver eller jeg sier opp arbeidsforholdet nå?

Les mer

Takke ja til vikarjobb mens man er i permisjon

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg går i ulønnet permisjon i 6 måneder fordi jeg ønsker å gjøre noe annen en stund. Evt. ta et nettstudie for å øke min kompetanse. Jeg fikk tilbud på vikarjobb i disse 6 månedene hos en annen arbeidsgiver. Kan jeg takke ja til den?

Les mer

Søke om utdanningspermisjon for å studere fra utlandet

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg arbeider i en kommune og vurderer å søke permisjon uten lønn for å studere. Planen er å studere på nett fra utlandet ettersom min partner som jobber i staten har fått en utenlandsstilling. Målet er å utvikle meg og heve min kompetanse, samtidig som jeg oppholder meg sammen med familien min i utlandet. Kan arbeidsgiver nekte meg permisjon i dette tilfellet? I så fall, slik jeg leser det, må det være rimelig grunn. Rimelig grunn er i dette tilfelle slik jeg ser det, noe ullent hva menes.

Les mer

Si opp jobben mens man er i pappaperm

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg skal i pappapermisjon i juli og skal flytte til en ny by mens jeg er i permisjonen. Jeg har 3mnd oppsigelsestid på jobb. Er det mulig å si opp mens jeg er i pappaperm slik at de 3 mnd oppsigelsestid begynner å løpe ut mens jeg er i pappaperm? Eller er det sånn at oppsigelsesfristen begynner ikke å løpe før etter tilbakekomst fra permisjon?

Les mer

Får ikke fast jobb pga permisjon

16. apr 2021 · spørsmål

Jeg var tilsatt i et vikariat som lærer som gikk ut mens jeg var i foreldrepermisjon og fikk da "opphold" over 2 uker slik at jeg ikke har krav på fast (3års-regelen). Må derfor begynne på nye 3 år. Er dette lov?

Les mer

Si opp jobben i pappaperm

07. apr 2021 · spørsmål

Skal ut i pappapermisjon i juni, men har fått tilbud om en jobb jeg ikke kan takke nei til. Den nye jobben er villig til å vente til permisjonen er over i september. Spørsmålet mitt er da følgende; kan jeg si opp nå uten å måtte gå tilbake til min gamle jobb? Oppsigelsestiden er 3 mnd og vil da gjelde mai til august.

Les mer

Oppsigelsestid i pappaperm

26. mar 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp 50 % stillingen min i butikken jeg jobbet. 31.01.2021. Jeg er i pappapermisjon til og med 27.04.2021. Oppsigelsestiden løper da fra 01.02.2021?

Les mer

Søke permisjon fra jobben

23. feb 2021 · spørsmål

Jeg jobber som sykepleier 100 % fast på sykehjem. Videreutdannet via kosmetikken. Fått ny deltidsjobb på et spa, skal jobbe fra 2 til 4 vakter på spaet i uken. Og dermed søker om permisjon uten lønn noen av vaktene på sykehjemmet. Hvor mye har jeg lov å søke om permisjon, eller bør jeg si opp noen vakter? Hvordan funker dette? Finner ikke svar på nettet.

Les mer

Foreldrepenger ved oppsigelse

11. feb 2021 · spørsmål

Er alenemor til baby på 5 mnd. Har permisjon frem til august 2021. Hvis jeg sier opp min nåværende jobb, vil jeg miste foreldrepengene når oppsigelsestid utløper om 3 mnd? Eller vil denne bli utbetalt frem til jeg går av permisjon fra NAV? Og hva skjer med de opptjente feriepengene mine? Skal egentlig ha ferie etter endt permisjon. Vil disse bli utbetalt ved siste lønning? OG gjelder det også pengene som er spart opp for neste års ferie? Aldri sagt opp en jobb før, så ble mange spm.

Les mer

Jobbe for annen arbeidsgiver i permisjon

10. feb 2021 · spørsmål

Jeg ønsker å søke om utdanningspermisjon fra min faste arbeidsplass for å ta mastergrad. Har jeg lov til å jobbe ekstra et annet sted mens jeg har tatt permisjon fra jobben?

Les mer

Kan man jobb i permisjon?

04. feb 2021 · spørsmål

Har fast 17 % stilling, er i innvilget ulønnet foreldrepermisjon (etter ordinær permisjon). Fått tilbud om vikarjobb et annet sted, kan jeg jobbe der samtidig som jeg er i perm fra opprinnelig jobb? Må jeg opplyse nåværende arbeidsgiver om dette? Kan arbeidsgiver trekke tilbake permisjon?

Les mer

Rett til foreldrepenger etter oppsigelse

18. jan 2021 · spørsmål

Jeg er fast ansatt 100 % som parkeringsbetjent i en privat firma. Jeg ble forelder 01.01.2021, og fikk oppsigelse fra jobben 10.01.2021. Har jeg rett til foreldrepenger slik at jeg har jobbet i siste 2 år? Kan jeg ønske utbetaling av hele summen med en gang?

Les mer