Permisjon

Innhold

Kan man si opp mens man har mammapermisjon og fremdeles få penger fra NAV?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg er i mammapermisjon og skal være i mammapermisjon fram til februar (inkludert en måned ulønnet permisjon). Jeg er på utkikk etter en ny jobb, men har tre måneder oppsigelse i jobben min. Kan jeg si opp mens jeg har mammapermisjon, si 1. november selv om jeg har mammapermisjon og fortsatt få pengene fra NAV de månedene jeg skal ha?

Les mer

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

21. sep 2021 · spørsmål

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

Les mer

Hvem betaler foreldrepenger etter oppsigelse?

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg ønsker å forhøre meg litt rundt permisjon. Jeg har delt opp min pappapermisjon og har alt tatt ut første del. Den andre delen av permisjonen er satt opp i november og desember, men jeg har nå fått tilbud om en ny stilling i kommunen. Om jeg sier opp i dag vil oppsigelsen være over 1. desember, altså mens jeg er i permisjon. Men da har jeg fortsatt én måned igjen av permisjon. Hvem utbetaler lønn i siste permisjonsmåned? Da jeg er i permisjon men oppsigelsen er ferdig ved min nåværende arbeidsplass.

Les mer

Sjefen trekker permisjon i siste liten

01. sep 2021 · spørsmål

Jeg har fått innvilget permisjon til å delta på militærøvelse i mitt Heimevernsområde. Denne øvelsen starter i uke 36 og nå har jeg indirekte fått vite at denne permisjonen blir annullert av rektor på min arbeidsplass. Hva gjelder her? Kan han trekke permisjonen? Jeg har gjort en del private tilpasninger basert på innvilget permisjon, og nå i dag (31.08.2021) er det kort tid igjen til øvelse. Er det noen tidsfrist for evt å trekke en innvilget permisjon?

Les mer

Jobb organisert bort etter utdanningspermisjon

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg har hatt tre års ulønnet utdanningspermisjon fra min arbeidsgiver. I mellomtiden er min stilling i praksis organisert bort, men jeg har krav på å gjeninntre i arbeidsavtalen og i tilsvarende stilling. Min arbeidsgiver forventet ikke at jeg skulle komme tilbake, og det var heller ikke tanken min. Jeg søker nye utfordringer. Har jeg uansett krav på lønn i min oppsigelsestid (3 måneder), enten arbeidsgiver eller jeg sier opp arbeidsforholdet nå?

Les mer

Takke ja til vikarjobb mens man er i permisjon

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg går i ulønnet permisjon i 6 måneder fordi jeg ønsker å gjøre noe annen en stund. Evt. ta et nettstudie for å øke min kompetanse. Jeg fikk tilbud på vikarjobb i disse 6 månedene hos en annen arbeidsgiver. Kan jeg takke ja til den?

Les mer

Søke om utdanningspermisjon for å studere fra utlandet

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg arbeider i en kommune og vurderer å søke permisjon uten lønn for å studere. Planen er å studere på nett fra utlandet ettersom min partner som jobber i staten har fått en utenlandsstilling. Målet er å utvikle meg og heve min kompetanse, samtidig som jeg oppholder meg sammen med familien min i utlandet. Kan arbeidsgiver nekte meg permisjon i dette tilfellet? I så fall, slik jeg leser det, må det være rimelig grunn. Rimelig grunn er i dette tilfelle slik jeg ser det, noe ullent hva menes.

Les mer

Si opp jobben mens man er i pappaperm

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg skal i pappapermisjon i juli og skal flytte til en ny by mens jeg er i permisjonen. Jeg har 3mnd oppsigelsestid på jobb. Er det mulig å si opp mens jeg er i pappaperm slik at de 3 mnd oppsigelsestid begynner å løpe ut mens jeg er i pappaperm? Eller er det sånn at oppsigelsesfristen begynner ikke å løpe før etter tilbakekomst fra permisjon?

Les mer

Får ikke fast jobb pga permisjon

16. apr 2021 · spørsmål

Jeg var tilsatt i et vikariat som lærer som gikk ut mens jeg var i foreldrepermisjon og fikk da "opphold" over 2 uker slik at jeg ikke har krav på fast (3års-regelen). Må derfor begynne på nye 3 år. Er dette lov?

Les mer

Si opp jobben i pappaperm

07. apr 2021 · spørsmål

Skal ut i pappapermisjon i juni, men har fått tilbud om en jobb jeg ikke kan takke nei til. Den nye jobben er villig til å vente til permisjonen er over i september. Spørsmålet mitt er da følgende; kan jeg si opp nå uten å måtte gå tilbake til min gamle jobb? Oppsigelsestiden er 3 mnd og vil da gjelde mai til august.

Les mer