Advokat
Telefon: 32 25 55 00
Mobil: 95 79 94 88
Fax: 32 25 55 01

Besøksadresse:
Nedre Storgate 19
3015 DRAMMEN

Postadresse:
Postboks 294 Bragernes
3001 DRAMMEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg bistår også som forsvarer i økonomiske straffesaker, samt saker vedrørende veitrafikkloven.