Advokat
Telefon: 32 23 51 00
Mobil: 92 44 07 48
Fax: 32 23 51 01

Besøksadresse:
Nedre Torggt. 18 A
3015 DRAMMEN

Postadresse:
Nedre Torggt. 18 A
3015 DRAMMEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Antatt som fast forsvarer ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett.