Bevilling siden 1991
Mobil: 92 42 59 21
Nettside: http://

Postadresse:
Postboks 230
4892 GRIMSTAD

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Canada, Danmark, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA