Advokatfullmektig

Besøksadresse:
Storgata 18
3611 KONGSBERG

Postadresse:
Postboks 122
3602 KONGSBERG

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har en mastergrad i barnerett. Masteroppgaven omhandlet norsk barnevernsrett i møte med rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen («Strand Lobben» dommen). Etter endte studier jobbet jeg som namsfullmektig for Sør-Øst politidistrikt. Deretter har jeg jobbet som jurist og rådgiver for Kriminalomsorgen.

Jeg har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, arve- og familierett, straffegjennomføring og barnerett. Jeg påtar meg også saker innenfor andre rettsområder.