Bevilling siden 1998

Postadresse:
Tomtegata 4A
2615 LILLEHAMMER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har bred erfaring innen bygge- og entrepriserett, og har skrevet boken Bustadoppføringslova.