Advokat

Postadresse:
Tomtegata 4A
2615 LILLEHAMMER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har skrevet boken Bustadoppføringslova.