Ole Johan Storaker

Advokat Ole Johan Storaker
Advokat
Telefon: 37 27 25 50
Mobil: 99 22 67 31
Fax: 37 27 21 66

Besøksadresse:
Langbygget, Havnegt. 3

Postadresse:
Postboks 115
4792 LILLESAND

Tilleggsopplysninger:

Spesialfag er arbeidsrett.
Har langvarig praksis fra offentlig forvaltning innen trygderett og skatterett.