Advokat

Postadresse:
Postboks 280
4576 LYNGDAL

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arild Karlsen har bred erfaring fra det offentlig og som privatpraktiserende advokat. Han jobber særskilt med saker knyttet til trygderett, fast eiendom, familie- og barnevernsrett og kontraktsrett. Karlsen er fast bostyrer for Agder tingrett i konkurssaker, og har god kunnskap om konkurs- og gjeldsforhandlinger. Han oppnevnes også som medhjelper i tvangssalg.