Morten Arne Lunde

Advokat Morten A. Lunde
Bevilling siden 1993

Besøksadresse:
Sollivegen 92
6414 MOLDE

Postadresse:
Postboks 130 Sentrum
6401 MOLDE

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Sverige