Morten Arne Lunde

Advokat Morten A. Lunde
Bevilling siden 1993
Mobil: 91 32 03 22
Nettside: http://

Besøksadresse:
Hamnegata 35
6413 MOLDE

Postadresse:
Postboks 130 Sentrum
6401 MOLDE

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Sverige