Bevilling siden 2002
Telefon: 51 89 51 50
Mobil: 93 41 98 08
Fax: 51 89 65 65

Postadresse:
Kirkegt. 31
4006 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Den mest benyttede advokaten på vergeoppdrag i Stavanger.