Advokat
Bevilling siden 2007
Telefon: 23 23 90 90
Mobil: 98 20 61 69
Fax: 22 83 60 60

Besøksadresse:
Roald Amundsens gt 6, 6 etg.
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 1369 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Spansk

Landkunnskap

Spania

Tilleggsopplysninger:

Utstasjonering av ansatte, bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, internasjonal skatt og trygd, arbeidsrett, kontrakter mv.