Advokat
Telefon: 23 30 86 00
Mobil: 97 64 64 61
Fax: 23 30 86 01

Besøksadresse:
Fr. Nansens plass 6

Postadresse:
Postboks 1214 Vika
0110 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Spansk

Landkunnskap

Spania, Storbritannia, USA

Tilleggsopplysninger:

Carl Bore er spesialist på forretningsjuss og prosedyre for domstolene. Han ble uteksaminert med beste karakter og har bred erfaring med prosedyre og rådgivning innen forretningsjus, herunder kontraktsrett, arbeidsrett, eiendom, selskapsrett, verdipapirhandel, granskning samt kontraktsforhandlinger. Innen mediejuss dekkes særlig ytringsfrihet, injurier og personvern. Han har prosedert de tre siste høyesterettssakene om ytringsfrihet og injurier og er trolig Norges beste advokat på feltet.