Carl Konow Rieber-Mohn

Advokat Carl K. Rieber-Mohn
Advokat

Postadresse:
Gyldenløvesgate 19 A
0260 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Hellas, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Forsvarer og bistandsadvokat i store og mindre straffesaker. Erfaring som sensor masteroppgave ved UiO.
Foredragsholder innen utlendingsrett på universitetsnivå og lavere.
Har mye prosedyreerfaring gjennom mer enn 40 år som advokat.