Carl Konow Rieber-Mohn

Advokatkollegiet Kindem & Co
Advokat
Bevilling siden 1982
Telefon: 22 34 61 00
Mobil: 92 49 49 00
Fax: 22 34 61 01

Besøksadresse:
Prinsens gate 22

Postadresse:
Postboks 373 Sentrum
0102 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Hellas, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Foredragsholder innen utlendingsrett på universitetsnivå og lavere. Har hatt og har tillitsverv innen juristenes utdanningsenter og advokatforeningen.
Har mye prosedyreerfaring gjennom 25 år som advokat.