Advokat

Postadresse:
c/o Regus AS
C.J. Hambros plass 2 C
0164 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Kompetanse innen barnerett, barnevern, psykisk helselovgivning, arbeidsrett, kjøp og salg av fast eiendom, prosedyreerfaring. Kompetanse innenfor forbrukerdelen av markedsføringsloven. Kompetanse i ligningsforvaltning. Kompetanse innen generell forvaltningsrett.