Fredrik Astrup Borch

Langseth Advokatfirma da
Advokat
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 95 83 09 95
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Advokat siden 1989. Tidligere partner i Advokatfirmaet Selmer DA.
Borch har i stor utstrekning arbeidet med:
- Forretningsjuridiske spørsmål tilknyttet aksjeselskaper og personlige foretak, selskapsrett og kontraktsrett, selskapsetableringer, kjøp og salg av virksomheter, mv. Erfaring som styreleder/styremedlem.
- Fast eiendom, bl a kjøp og salg, mangelssaker, eiendomsutvikling, reguleringsspørsmål og leieforhold.
- Konkurs- og gjeldssaker, 15 års erfaring som bostyrer.
- Arbeidsrettslige spørsmål