Advokat
Telefon: 24 14 53 50
Mobil: 93 20 52 24
Fax: 24 14 53 51

Postadresse:
CJ Hambros plass 5
0164 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Møterett for Høyesterett (2005). Fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1997. Kan vise til omfattende prosedyreerfaring.