Advokat
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 90 82 08 97
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Polen, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Kompetanse oppgitt i ulike land knytter seg til medlemsskap i International Jurists. Det er medlemmer for hvert enekelt land som er oppgitt.