Advokat
Bevilling siden 1990
Telefon: 21390454
Mobil: 48 18 38 11
Fax: 21 39 04 55

Postadresse:
Dronningens gate 8 A
0152 OSLO

Språkkunnskap

Spansk

Tilleggsopplysninger:

Advokat i Oslo. Snakker norsk, engelsk, spansk. Advokatbevilling siden 2016. Tar mange ulike typer oppdrag; for vanlige folk, inkludert innvandrere; familiesaker, arvesaker/testament, straffesaker, UDI/UNE-saker med mere. Har arbeidet som jurist fra 1987 til i dag. Vært dommerfullmektig. Lang/bred erfaring fra arbeid for stat/kommune. 5 år seksjonsleder i Oslo kommune. Også vært ansatt ca 6 år innenfor Arbeidstilsynet. Ble ansatt i advokatfirmaet Suleiman & Co AS i Oslo i 2016.