Advokat
Telefon: 22 40 36 40
Mobil: 99 57 72 71
Fax: 22 40 36 41

Besøksadresse:
Akersgt. 43
0158 OSLO

Postadresse:
Postboks 447 Sentrum
0104 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige