Advokat
Telefon: 23 31 59 90
Mobil: 41 50 55 45
Fax: 23 31 59 99

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 4
0158 OSLO

Postadresse:
Postboks 1903 Vika
0124 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Latvia, Nederland, Polen, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

særskilt kompetanse; 1. fast eiendom og entrepriserettslige problemer; kjøp/salg, leiekontrakter, byggekontrakter (inkl forbrukeravtaler), parters rettigehter og forpliktelser, tvisteløsning 2. selskapsrettslige problemer; valg av selskapsform, selskapsstiftelse, samarbeidsavtaler/aksjonæravtaler, kjøp/slag av virksomhet, styreansvar, aksjonærers rettigheter/plikter, avvikling og oppløsning 3. generell kontraktsrett, inkl franchiserett og agenturvirksomhet, kontraktinngåelse, oppfyllelse og tvisteløsning