Katarzyna Szlyk-Verde

Advokatfirmaet Rogstad AS
Advokat

Besøksadresse:
Kristian Ivs gate 15
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 7073 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Polsk, Slovakisk, Ukrainsk

Landkunnskap

Polen

Tilleggsopplysninger:

Jeg er norsk og polsk advokat, medlem av både den norske og polske advokatforeningen. Arbeider både med straffesaker og sivile saker. Primærområder er strafferett, barne- og familierett, kontraktsrett, arbeidsrett, forretningsjus, erstatningsrett; generell prosedyre