Advokat
Telefon: 22 11 20 20
Mobil: 93 63 58 12
Fax: 22 11 20 21

Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 12
0164 OSLO

Postadresse:
Kristian Augusts gate 12
0164 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg begynte som advokat i 2007, og har jobbet i advokatfirmaene Staff AS og Solbø AS.

Jeg har bred erfaring med prosedyre for domstolene, både på tingretts- og lagmannsrettsnivå. Med særlig kompetanse innenfor strafferett, erstatning, barnevern, bistandsadvokat mm.

Jeg har alltid klientens interesse i fokus, og er grundig og strukturert i mitt arbeid. Jeg legger vekt på å bidra til gode løsninger: Hele tiden med fokus på et best mulig resultat for deg som klient.