Advokat
Bevilling siden 1992
Telefon: 23 00 34 00
Mobil: 97 72 31 19
Fax: 23 00 34 01

Besøksadresse:
Tollbugt. 27, inng. Øvre Slottsgate

Postadresse:
Postboks 394 Sentrum
0103 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mangeårig erfaring som rådgiver, bostyrer og leder av gjeldsforhandlinger i forbindelse med konkurs, tvangsoppløsning, tvangsavvikling, gjeldssaker og økonomisk restrukturering.