Advokat
Telefon: 21 95 55 00
Mobil: 90 66 41 91
Fax: 21 95 55 01

Besøksadresse:
Filipstad brygge 1
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 2043 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Frankrike, Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Arbeidsrett. EU/EØS-rett (Masterdiplom fra King's College, London),
Petroleumsrett spesialfag,
Selskapsrett spesialfag,
Europeisk markedsrett spesialfag,
Fransk rett spesialfag (Marseille),
Amerikansk rett spesialfag (UND),
Europakommisjonens traineeprogram,
Britiske arbeidsgiveres (CBI) secondee-program