Advokat
Mobil: 90 63 96 59
Fax: 21 01 41 77

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 OSLO

Postadresse:
Matrix advokater, Postboks 6864 St. Olavs plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Forsvarsadvokat og familieadvokat med omfattende prosedyreerfaring og gode internasjonale kontakter og erfaringer. Flytende engelsk og svensk som morsmål.