Stephan Didrich Eid

Advokat Stephan Didrich Eid
Advokat

Besøksadresse:
Parkveien 43
0258 OSLO

Postadresse:
Parkveien 43
0258 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Jeg har bakgrunn fra domstolene(dommerfullmektig), skatteetaten(Skattedirektoratet og Bærum ligningskontor som kontorsjef) samt privat advokatvirksomhet i over 32 år . Har arbeidet som bostyrer for Oslo tingrett(tidl. Oslo byfogdembete) siden 1991 i konkurs- og tvangsoppløsningsboer. Prosedyreoppdrag for domstolene, privatpersoner, mindre næringsdrivende samt organisasjoner. Hundeloven, spørsmål og kjøp og salg av hund, fôrvertavtaler samt saker hvor det varsles mulig avliving av hund.