Bevilling siden 1999
Telefon: 22 98 99 40
Mobil: 99 41 45 04
Fax: 22 98 99 41

Besøksadresse:
Tullinsgate 2

Postadresse:
Postboks 7144 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Estland, Latvia, Litauen, Polen

Tilleggsopplysninger:

Oppnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Utdannet rettsmegler.