Advokat
Telefon: 32 70 04 10
Mobil: 92 06 19 29
Fax: 32 70 04 11

Besøksadresse:
Stasjonsgt. 43

Postadresse:
Postboks 332
3301 HOKKSUND

Tilleggsopplysninger:

Forøvrig har jeg kompetanse innen kontraktsrett og avtalerett vedr. eiedom, samt husleieloven og avhendingsloven.

I tillegg tar jeg oppdrag innen generell forretningsjus, herunder styreoppdrag.