Advokat
Telefon: 32 12 63 88
Mobil: 95 12 63 88
Fax: 32 12 62 70

Postadresse:
Blomsgt. 3
3510 HØNEFOSS

Tilleggsopplysninger:

Odelsrett.vassdragsrett.landbruk,skog.jordbruk.fast eiendom.jordskifte.eiendomsoverdragelse.generasjonsskifte.skatt.arveavgift.sameie.tomtefeste.leie.samboeravtale.ektepakt.testamente.selskaper.akseselskaper.ansvarlige selskaper.