Advokat
Bevilling siden 2002
Telefon: 51 82 32 00
Mobil: 46 43 02 34
Fax: 51 82 32 20

Besøksadresse:
Jåttåvågveien 7, Blokk B
4020 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 370 Forus
4067 STAVANGER