Advokat
Telefon: 51 89 89 50
Mobil: 95 26 85 90
Fax: 51 89 89 51

Besøksadresse:
Kongsgt. 10, Handelens Hus, 5. etg.

Postadresse:
Postboks 107 Sentrum
4001 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige