Morten Dragvik Elvevoll

Advokatfirmaet Finn AS
Bevilling siden 2006
Telefon: 99 29 40 00
Mobil: 98 23 96 47
Fax: 77 06 27 28

Besøksadresse:
Hans Egedesgate 19

Postadresse:
Postboks 265
9483 HARSTAD

Tilleggsopplysninger:

Har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, salg av håndverkertjenester, seksjonering av boliger og næringseiendommer, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, ekspropriasjon m.m. Har tilsvarende erfaring innen arv og skifte, samliv og samlivbrudd, herunder blant annet bistand ifm. deling av fellesbo, samt innenfor barne- og familieretten.