Advokat
Bevilling siden 2002
Telefon: 72 43 02 00
Mobil: 90 50 96 52
Fax: 72 43 02 01

Postadresse:
Postboks 125
7291 STØREN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Autorisert saksbehandler på forsikringsoppgjør innen alle typer ting/person/yrkesskadeforsikring.