Advokat
Telefon: 73 87 45 40
Mobil: 41 45 46 14
Fax: 73 87 45 45

Besøksadresse:
Fjordgata 23, Trondheim

Postadresse:
Postboks 534 Sentrum
7405 TRONDHEIM

Tilleggsopplysninger:

Særlig kompetanse innenfor personskadeerstatning/forsikring.