Advokat
Bevilling siden 2004

Besøksadresse:
Moafjæra 8
7606 LEVANGER

Postadresse:
Pb 724 Moan
7610 LEVANGER