Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS
Advokat
Mobil: 95 24 45 72
Fax: 73807211

Besøksadresse:
Hoemsvegen 30
7580 SELBU

Postadresse:
Hoemsvegen 30
7580 SELBU

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no