Advokat
Bevilling siden 1979
Telefon: 61 23 75 50
Mobil: 99 02 52 08
Fax: 61 23 71 07

Besøksadresse:
Edvard Storms veg 3 C
2680 VÅGÅ

Postadresse:
Postboks 46
2684 VÅGÅ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Eg arbeider ein god del med rettslege spørsmål knytt til jord,skog,utmark,odel, fjell,allmenning,jakt,fiske, jordskifte, generasjonsskifte o.l.